پلی ال فوم سرد

*تهیه و توزیع انواع مواد اوِّلیه مناسب برای تولید فوم های سرد مبلمان خانگی و صندلی وسایل نقلیه بصورت دو جزئی و فرموله شده*

این دسته از مواد شامل:

1-انواع پلی ال های فرموله شده ایرانی و آسیایی و اروپایی

2-انواع ترکیبات ایزوسیاناتی مختلف شامل ام دی آی ها

فوم سرد چیست؟

Call Now Button
×