خانه

فوم و اسفنج یورتانی را از ما بخواهید…

.

🔸کیفیت و قیمت تضمین ماست🔸


.

.

.


🔹مهندسین متخصص و واحد بازرگانی فومیران پلیمر همچنین آماده مشاوره رایگان و تهیه انواع مواد اوّلیه مورد نیاز صنایع پلیمر کشور می باشند🔹
Persian
English Persian