فعا‌لیت‌ها

مجموعه فعالیت‌های گروه مهندسی فومیران پلیمر به طور کلی شامل هر دو بخش تولیدی و خدماتی می‌شود.

اصلی ترین فعالیت‌های ما شامل چهار دسته کلی زیر می‌باشد:

فوم و اسفنج

مواد اوّلیه

تحقیق و توسعه

مشاوره

Call Now Button
×