روغن دی او پی(DOP)

روغن دی او پی چیست؟

روغن دی او پی(DOP) یا همان دی اکتایل فتالات یک نوع روغن صنعتی نرم کننده می باشد. این روغن از واکنش میان یک الکل به نام دو اتیل هگزانول و فتالیک انیدرید در حضور یک کاتالیزور فلزی ماننده زینک اکساید(ZnO) و حرارت تولید می شود. فرآیند کلی تولید روغن دی او پی شامل چند مرحله از جمله استریفیکیشن، الکل زدایی، شستوشو و خنثی سازی، خشک کردن، فیلتراسیون جذبی و… می باشد.

ویژگی های فیزیکی و ظاهری

روغن دی او پی مایعی شفاف و روشن می باشد. این ماده معمولا بی رنگ و یا به رنگ زرد روشن می باشد. روغن دی او پی ماده ای بی بو می باشد.

این روغن همچنین در آب نا محلول بوده و در روغن های معدنی محلول می باشد.

کاربردهای روغن دی او پی

کاربردهای این روغن شامل موارد زیر می شود:

نرم کننده PVC: در اغلب فرآیند های تولید مواد پلیمری ساخته شده از پلی وینیل کلراید(PVC)، در ابتدا پلاستی سول های پی وی سی که در واقع دانه های شکری مانند و سخت هستند به صورت سوسپانسیون در یک روغن نرم کننده(پلاستی سایزر) ماننده روغن دی او پی در می آیند.

صنایع پلی یورتان: از روغن در او پی ماننده روغن دی او ای(دی اکتایل ادیپات) به منظور کاهش سختی و افرایش ارتجاعیت در ترکیبات پلی یورتانی ماننده فوم های پلی یورتان می توان استفاده کرد. همچنین یکی دیگر از کاربردهای مهم روغن دی او پی در تولید فوم های نگهدارنده دور فیلتر هوای خودرو می باشد.

گرانول سازی: گرانول ها یا کامپاندهای EVA(اتیلن ونیل استات)، PVC و… که از ترکیب این مواد پلیمری خام همراه با یک روغن نرم کننده مانند دی او پی و سایر افزودنی های مورد نیاز برای صنعت مورد استفاده ترکیب شده و بصورت مواد اولیه کامپاند شده و آماده مصرف به صنایع مختلفی ماننده زیره های کفش عرضه می شود.

تولید چسب ها
صنایع چرم مصنوعی
صنایع کفش
رنگسازی
شیلنگ سازی
کابل سازی
نوار دور شیشه
اسباب بازی

و…

فروشگاه مواد اوّلیه .

Call Now Button
×