کاتالیزور آمین(دابکو)

کاتالیزورهای آمین شامل انواع مختلفی می باشند. به عنوان مثال کاتالیزور آمین با نام تجاری A1 یا کاتالیزور DABCO 33-LV هر دو در واقع کاتالیزور آمین می باشند که قدرت اولی تقریبا سه برابر دومی می باشد.

کاتالیزورهای آمین معمولا سبب پیشرفت هردو واکنش ژل شدن و فوم شدن در تولید انواع مختلف فوم های پلی یورتان می شوند. اما در تعداد زیادی از منابع معتبر علمی از کاتالیزور آمین به عنوان کاتالیزور فوم شدن در فرآیند تولید اسفنج پلی یورتان یاد شده است. لذا کاتالیزورهای آمین را می توان دارای تاثیر دوگانه و هم زمان در پیشرفت هردو واکنش یاد شده دانست، زیرا پیشرف بیشتر واکنش فوم شدن با آزاد شدن حرارت زیادی همراه می باشد که همین حرارت می تواند سبب پیشرفت سریع تر واکنش ژل شدن شود.

مشخصات فنی انواع کاتالیزورهای آمین:

Dabco 33-LV

Dabco BL-11

Niax A-1

فروشگاه مواد اوّلیه

Call Now Button
×