کلیپ توضیح آزمون های کیفی اسفنج

دوستان و همراهان گرامی، کلیپ آموزشی آزمون های کیفی فوم و اسفنج پلی یورتان را می توانید در قسمت زیر مشاهده فرمایید.

توضیحات بیان شده در فیلم آموزشی زیر مطابق با استاندارد ASTM D3574 می باشند.

Call Now Button
×