اجرای پروژه های عایق کاری و تزریق فوم پلی یورتان

واحد فنی و اجرایی شرکت یورتان پلمیر شریف(فومیران پلیمر) با داشتن نیروهای فنی و اجرایی متخصص در زمینه اجرای انواع پروژه های عایق کاری پاششی فوم و تزریقی فوم پلی یورتان، و با دارا بودن تجهیزات دستگاهی به روز و مناسب، افتخار این را دارد تا در انجام از این قبیل پروژه ها در کنار شما همکاران و همراهان ارجمند باشد.

پروژه های عایق کاری، تزریق فوم پلی یورتان و اجرای فوم پاششی اغلب شامل موارد زیر می باشند:

تزریق فوم عایقی و سخت پلی یورتان به دور لوله هایی که نیاز به عایق حرارتی دارند ماننده لوله های گاز آمونیاک و غیره.

تزریق فوم پلی یورتان درون مخزن های دو جداره نگهداری مواد شیمایی ماننده مخازن نگهداری یا حمل گاز CO2 یا گوگرد و غیره که نیاز به عایق حرارتی دارند.

اجرای پروژه تزریق فوم سخت پلی یورتان درون دیواره ها و درب های سردخانه ها

تزریق فوم پلی پلی یورتان درون بویه ها و شناور های دریایی به منظور حفظ استحکام آن ها در برابر ضربات احتمالی

پاشش فوم پلی یورتان روی دیوارهای ساختمانی مختلف ماننده دیوار های مرغداری ها به منظور ایجاد عایق حرارتی

لازم به ذکر است در اجرای این پروژه ها از مواد فوم سخت پلی یورتان با دانسیته های مختلف استفاده می شود. این دانسیته می تواند بین 30 الی 70 کیلوگرم بر متر مکعب متفاوت باشد. اما عمدتا در موارد یاد شده از فوم سخت پلی یورتان با دانسیته حدودی 40 کیلوگرم بر متر مکعب استفاده می شود. همچنین مواد اولیه فوم تزریقی با مواد اولیه فوم های پاششی متفاوت می باشد. تفاوت اصلی این دو نوع مواد در سرعت و زمان خشک شدن آن ها می باشد. به این صورت که مواد فوم پاششی در زمان بسیار سریع تری خشک می شود تا از حرکت آن سمت پایین روی دیوار جلوگیری شود.

به منظور تنظیم دانسیته مواد درصد عامل فوم زای درون آن را که معمولا گاز R141B می باشد تغییر می دهند.

همراهان گرامی همچنین برای تهیه انواع مواد اوّلیه مناسب فوم پلی یورتان می توانند با واحد بازرگانی فومیران پلیمر ارتباط برقرار کنند.

Spray PU Raw Materials

کلیپ های انجام پروژه های عایق کاری و رنگ پاششی پلی یورتان

Theoretical and practical workshops

Dear companions, the Sharif Faomiran Polymer Engineering Group, with goal of teaching the scientific and practical principles related to the production of polyurethane products, in particular polyurethane foam, has conducted theoritical and practical workshops.

Academic workshops will be held at the office of the company, and practical training will be held at the site of Foamiran Polymer Manufacturing plants.

Participating in these workshops is very good for co-workers who are cautious for any reason with various problems in their production, including the volume of high waste, inappropriate profitability, poor quality of the product and ....

. Practical production of small-scale laboratory samples and Large-scale industrial production .

The subjects presented at the workshops include the training of different aspects of polyurethane products formulation, formulation training in different scales, the recognition of common types of raw materials and the performance of each in the reactions, and the effect of each on the properties of the final produced sample, the presentation new ideas and...

.

Contact our colleagues for more information.

"Thank you for your attention"

Vegetable Based Polyol is Available

Special sale of vegetable based polyol(POLYRAN V-900) suitable for producing of different types of polyurethane.

*Call for advice and purchase*

Best price and quality...

 

Consultation and set up production lines

Contact us to launch the foam and sponge production line.

Ask us most updated and optimal sponge formulation and additives.

Our partners are proud to be next to your loved ones in this industry owing to run all kinds of flexible polyurethane foam molded and conveyor production lines.

خط تولید قالبی و کانوایر اسفنج

Call Now Button
×