کاتالیزور قلع(کاسموس T9 و DBTL)

کاتالیزور قلع که در بازار ایران با نام کاسموس شناخته می شود در واقع T9 یا Stannous Octoate می باشد که همان ترکیب شیمیایی قلع2-اتیل هگزانوات می باشد. این کاتالیزور در سیستم هاِی پلی یورتان به عنوان کاتالیزور پلیمریزاسیون یا همان کاتالیزور واکنش ژل شدن شناخته می شود. که سبب پیشرف واکنش میان گروه های هیدروکسیل پلی ال با گروه های عاملی ایزوسیاناتی می شود.

کاتالیزور قلع ماده ای است که حاوی قلع است در عین حال یک عملکرد کاتالیزوری دارد. قلع فلزی نقره ای رنگ است که نقطه ذوب پایینی دارد. در هوا اکسید نمی شود و عمدتاً به صورت دی اکسید و سولفیدهای مختلف وجود دارد. ظرفیت قلع می تواند 0، 2+، 4+ و 5+ باشد و ظرفیت قلع در اکثر کاتالیزورهای قلع می تواند 2+ یا 4+ باشد.

مزایای کاتالیزورهای قلع در فعالیت کاتالیزوری بالا، آماده سازی ساده و قابلیت استفاده مجدد آنها نهفته است، بنابراین آنها نقش بسیار زیادی در زمینه کاتالیزور آلی و حفاظت از محیط زیست دارند

کاتالیست های قلع دارای انواع مختلفی می باشند و عمدتا دارای قیمت بالاتری نسبت به سایر کاتالیست های دیگر مانند کاتالیست های آمینی هستند.

یکی دیگر از کاتالیزورهای قلع رایج در کشور دارای قیمت به نسبت بالایی نیز می باشد ترکیب دی بوتیل تین دیلا اورات یا همین دی بی تی ال یا دی بی تی دی ال (DBTL or DBTDL) می باشد. که در فرمولاسیون انواع مختلف فوم های و ترکیبات پلی یورتانی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی کاتالیزور قلع

فروشگاه مواد اوّلیه

Call Now Button
×