کاتالیزور قلع(کاسموس)

کاتالیزور قلع که در بازار ایران با نام کاسموس شناخته می شود در واقع T9 یا Stannous Octoate می باشد که همان ترکیب شیمیایی قلع2-اتیل هگزانوات می باشد. این کاتالیزور در سیستم ها پلی یورتان به عنوان کاتالیزور پلیمریزاسیون یا همان کاتالیزور واکنش ژل شدن شناخته می شود. که سبب پیشرف واکنش میان گروه های هیدروکسیل پلی ال با گروه های عاملی ایزوسیاناتی می شوند.

مشخصات فنی کاتالیزور قلع

فروشگاه مواد اوّلیه

Call Now Button
×